KOLEDAR AKTIVNOSTI

S 23
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

KARTICA UGODNOSTI

ARHIV - 2010

Podpisan Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
Novica objavljena: 6.1.2010

Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije je bil podpisan dne 8.12.2009, s potrdilom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve vpisan v evidenco kolektivnih pogodb ter objavljen v Uradnem listu R Slovenije št. 104 dne 18.12.2009, njegove določbe (razen 1. člena) pa se uporabljajo od 1.1.2010 dalje.

 S podpisom tega aneksa sta bili uresničeni dve osnovni zahtevi naše pogajalske skupine, in sicer dogovor o politiki oziroma uskladitvi plač ter sprememba 79. člena v smeri, da so ob vsakokratni spremembi vrednosti NOP oz. sklenitvi dogovora glede politike plač na ravni dejavnosti tudi posamezni delodajalci dolžni glede teh vsebin skleniti dogovor s sindikatom ne glede na to, ali presegajo vrednosti NOP ali ne. Dogovori so lahko seveda različni, upoštevaje razmere pri delodajalcu, ki pa jih sindikati v družbah najbolje poznajo in se na podlagi tega tudi najlažje dogovarjajo s svojim delodajalcem o politiki plač v družbi. Avtomatizma na ravni dejavnosti glede usklajevanja plač pri delodajalcih ni možno določiti, predvsem iz dveh razlogov: zaradi zelo različnih pogojev poslovanja in tudi tržnih razmer je na ravni panoge nemogoče določiti takšen način, ki bi bil za vse ustrezen, saj bi lahko na ta način  bilo v družbah, kjer so trenutno slabe razmere, poslovanje še dodatno oteženo ali onemogočeno, v družbah, ki dobro poslujejo in bi lahko delavce dodatno nagradile, pa bi bila zaradi avtomatizma poslabšana pogajalska pozicija sindikata v družbi. Poleg tega pa bi takšna določba lahko preveč posegala v avtonomijo posameznih delodajalcev.

V kolikor v letu 2009 v družbi niste izvedli uskladitve plač in so zaradi tega osnovne plače zastajale za vrednostmi NOP iz prvega člena priloženega aneksa, pri čemer morate upoštevati tudi prenos uskladitvenih dodatkov iz leta 2004 in 2005, predlagamo, da delodajalcu posredujete pobudo za pogajanja in sklenitev dogovora o uskladitvi in morebitnem poračunu za obdobje od 1.8. do 31.12. V kolikor pri tem potrebujete dodatne informacije ali pomoč, se lahko kadarkoli obrnete na nas.

 S podpisanim aneksom je bila delno uresničena tudi naša zahteva glede višine najnižjih osnovnih plač. Pri tem poudarjamo, da so sklenjene vrednosti začasne, saj je bil na pogajalski komisiji sklenjen dogovor, da se takoj nadaljujejo pogajanja za sklenitev oz. uvedbo novega plačnega modela, ki bi odpravil dosedanje razlike med plačnimi sistemi pri posameznih delodajalcih in omogočil lažje usklajevanje in sprejemanje dogovorov na ravni dejavnosti, do takrat pa bodo z aneksom dogovorjene vrednosti NOP omilile ta nesorazmerja v dejavnosti, saj bodo vsaj tisti delodajalci, katerih plačni sistemi so najbolj problematični, le-te prisiljeni vsaj delno uskladiti. Predvsem pa se bo vsaj delno popravilo razmerje med fiksnim in variabilnim delom plače v korist fiksnega dela, kar je tudi naša osnovna zahteva pri pogajanjih o tarifnem delu kolektivne pogodbe dejavnosti. Seveda pa pri tem izhodišče naše pogajalske skupine zaenkrat ostaja enako, in sicer izenačitev vrednosti NOP za I. tarifni razred v 1. plačilni skupini z minimalno plačo.

 Pozivamo vse sindikate družb kemične in gumarske dejavnosti, da čimprej vzpostavijo dialog z delodajalsko stranjo glede uskladitve z novimi vrednostmi NOP in pri morebitnih spremembah plačnega sistema konstruktivno sodelujejo.

 

Razpis za XIV. zimske športne igre Sindikata KNG Slovenije
Novica objavljena: 8.1.2010

Letošnje XIV. zimske športne igre bodo 6. februarja 2010 na Snežem stadionu pod Pohorjem v Mariboru. Tukaj najdete razpisni bilten z vsemi podatki in obrazce za prijavo tekmovalcev. Prosimo vse predsednike sindikatov družb, da pri oddaji prijav upoštevajo navodila in roke iz razpisa, da pri organizaciji ne bo prihajalo do nepotrebnih zapletov.  Vidimo se pod Pohorjem!


Razširjena veljavnost KP za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
Novica objavljena: 18.9.2010

Na podlagi predloga Sindikata KNG Slovenije, kot je bilo dogovorjeno na seji pogajalske komisije, je minister za delo dne 26.8.2010 izdal sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 73/2010 dne 17.9.2010.

To pomeni, da so navedeno kolektivno pogodbo dolžni spoštovani in uporabljati vsi delodajalci v dejavnostih, za katere je sklenjena, ne glede na članstvo posameznega delodajalca pri podpisnikih kolektivne pogodbe.

Pri delodajalcih, registriranih za opravljanje dejavnosti "Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih mas" ter "Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas", pri katerih ni organiziranega nobenega od sindikatov podpisnikov, in ki tudi niso člani nobenega delodajalskega združenja, žal ne moremo pridobiti informacij, ali se določbe sklenjene kolektivne pogodbe spoštujejo. Zato pozivamo zaposlene pri takšnih delodajalcih, da kolektivno pogodbo pregledajo in preverijo, ali jim delodajalec zagotavlja vse v njej navedene pravice. V kolikor boste ugotovili, da jih ne, vas prosimo, da nam to sporočite na naš elektronski naslov ali po telefonu.