KOLEDAR AKTIVNOSTI

J 24
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

KARTICA UGODNOSTI

SOLIDARNOSTNE POMOČI ČLANOM SINDIKATA KNG SLOVENIJE

Član Sindikata KNG Slovenije, ki najmanj 6 mesecev redno plačuje članarino, lahko v skladu s pravilnikom o dodeljevanju solidarnostnih pomoči zaprosi za solidarnostno pomoč v primerih nenadne socialne ogroženosti, zaradi socialne ogroženosti zaradi zdravstvenega stanja, zaradi posledic požara ali elementarne nesreče na stanovanjskih objektih ter v primeru smrti ožjih družinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci). Prav tako solidarnostna pomoč pripada svojcem v primeru smrti člana Sindikata KNG Slovenije. 

Pravilnik o dodeljevanju solidarnostnih pomoči vsebuje tudi kriterije za pridobitev pomoči in izračun njene višine ter navodila za izpolnjevanje vloge z navedbo dokumentacije, ki jo je vlogi potrebno priložiti. 

Za pridobitev solidarnostne pomoči zaradi socialne ogroženosti in zaradi posledic požara ali elementarne nesreče morate izpolniti obrazec A, v primeru smrti člana Sindikata KNG ali njegovega družinskega člana pa obrazec B. Prosimo, da pri izpolnjevanju obrazcev upoštevate v pravilniku navedene kriterije in navodila za izpolnjevanje obrazcev. Vloga mora biti izpolnjena v celoti z vsemi potrebnimi podatki, obvezno pa mora biti opremljena tudi z mnenjem ter podpisom in štampiljko sindikata družbe. 

Na podlagi 3. točke kriterijev so osnove in merila za izračun pripadajoče solidarnostne pomoči  ter višine solidarnostnih pomoči sledeče:

Mesečni prejemki na druž.člana        Višina solidarnostne pomoči     

do 88,38 €                                (SO 1)        471,35 € 
88,38 €     –   106,06 €           (SO 2)        412,43 €
106,06 €   –   132,57 €           (SO 3)        353,51 €
132,57 €   –   150,25 €           (SO 4)        294,60 €
150,25 €   –   200,00 €           (SO 5)        235,68 €

Na podlagi 5. točke kriterijev so merila ter višine solidarnostnih pomoči ob elementarnih nesrečah sledeče:

Višina ocenjene škode            Višina solidarnostne pomoči
od 800 € - 2.000 €                (EN 1)           353,51 €
od 2.000 € - 6.000 €             (EN 2)           677,57 €
od 6.000 € - 12.000 €          (EN 3)        1.031,08 €
nad 12.000 €                         (EN 4)        1.355,14 € 

Ob smrti ožjega družinskega člana je član Sindikata KNG upravičen do solidarnostne pomoči v višini 235,68 €, ob smrti člana Sindikata KNG Slovenije pa so njegovi družinski člani upravičeni do solidarnostne pomoči v višini 471,35 €.