KOLEDAR AKTIVNOSTI

J 24
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

KARTICA UGODNOSTI

ARHIV - 2009

Novica objavljena: 6.1.2009
Posvet predsednikov sindikatov družb dejavnosti KNG

V četrtek 8.1.2009 Sindikat KNG Slovenije organizira posvet predsednikov sindikatov družb dejavnosti KNG, namenjen predvsem medsebojnemu informiranju o posledicah recesije na poslovanje družb naših dejavnosti. Posveta se bodo udeležili tudi predstavniki ZSSS, ki bodo prisotne informirali o zastavljeni strategiji ZSSS za reševanje te problematike ter poteku dogovorov na ekonomsko-socialnem svetu.


Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa
Novica objavljena: 12.1.2009

Na posvetu predsednikov sindikatov družb naših dejavnosti, ki je bil dne 8.1.2009, so predstavniki ZSSS prisotne informirali o dogovorih socialnih partnerjev v okviru ekonomsko socialnega sveta ter o poteku sprejemanja Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa. Besedilo omenjenega zakona, ki je v državnem zboru v postopku sprejemanja po nujnem postopku, za sindikate ni sprejemljivo v predlagani vsebini, predvsem besedilo 2. člena, saj je zapisano na tak način, da lahko povzroči veliko nejasnosti in zapletov. Zaradi tega je ZSSS na predlog zakona posredovala svoje pripombe in predloge, ki pa po obvestilu z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve večinoma niso bile sprejete. Zato ZSSS organizira javni shod sindikatov zasebnega sektorja v sredo 14.1.2009 ob 13. uri pred poslopjem Državnega zbora. S tem javnim shodom bomo poslance pred sejo ob 14.uri, na kateri bodo sprejemali omenjeni zakon, še enkrat opozorili, da pri glasovanju upoštevajo predloge sindikata, ki so bili še enkrat poslani vsem poslanskim skupinam v amandmajski obliki.
Kot je bilo dogovorjeno na posvetu, Sindikat KNG Slovenije vabi vse predsednike sindikatov družb naših dejavnosti, da se javnega shoda udeležijo.

 

RAZPIS ZA ZIMSKE ŠPORTNE IGRE SINDIKATA KNG SLOVENIJE
Novica objavljena: 20.1.2009

Objavljamo razpis za XIII. zimske športne igre Sindikata KNG Slovenije, ki smo ga včeraj po pošti posredovali tudi vsem predsednikom sindikatov družb. Letošnje ZŠI bodo v soboto 14. februarja v Ravnah na Koroškem. Vse potrebne informacije so vam na voljo v razpisu. Izpolnjene prijavnice v skladu z razpisom pošljite najkasneje do 2. februarja 2009.

 

Skrajševanje delovnega časa
Novica objavljena: 23.1.2009

V mnogih sredinah v naših dejavnosti se že pojavljajo predlogi delodajalcev za skrajševanje delovnega časa ter pobude sindikatu za sklepanje dogovorov ter zaposlenim za podpisovanje aneksov k pogodbam o zaposlitvi. Zakon o delnem subvencioniranju delovnega časa je bil objavljen v Uradnem listu RS v petek 23. januarja 2009. Predsednikom sindikatov družb je bilo posredovanih nekaj izvodov glasila Delavska enotnost, katerega vsebina je v celoti posvečena tej problematiki. Glasilo bo v družbah na različnih mestih na voljo zaposlenim, da ga preberejo, saj je v njem veliko koristnih napotkov za njihovo ravnanje. Predsednikom sindikatov družb je bil posredovan tudi dopis z obrazložitvami in navodili, kako ravnati in kakšna stališča zagovarjajo sindikati v socialnem dialogu z delodajalci. Zelo pomembno je, da so zaposleni natančno obveščeni o svojih pravicah in posledicah posameznih ravnanj, predvsem zaradi tega, ker so prestrašeni in se počutijo ogrožene zaradi bolj ali manj prikritih groženj s strani delodajalcev v nekaterih sredinah. Pozivamo vas, da se pred kakršnim koli podpisovanjem različnih aneksov ali dogovorov posvetujete s sindikatom (v družbi, na območju ali na ravni dejavnosti), da se boste lažje odločili, kaj narediti - ko je namreč kakršen koli dogovoror formalno podpisan, je njegove posledice težko oziroma nemogoče odpravljati.

 

RAZPIS ZA PODELJEVANJE PLAKET IN PRIZNANJ SINDIKATA KNG SLOVENIJE V LETU 2009
Novica objavljena: 6.2.2009

Predsedstvo Sindikata KNG Slovenije je na svoji seji dne 29.1.2009 sprejelo razpis za podeljevanje plaket in priznanj Sindikata KNG Slovenije v letu 2009. Predloge za plaketo in priznanje s pisno obrazložitvijo morajo območni odbori posredovati na Sindikat KNG Slovenije najkasneje do vključno 9. marca 2009.

 

Zimske športne igre Sindikata KNG Slovenije - rezultati tekmovanja v veleslalomu
Novica objavljena: 18.2.2009

V soboto 14. februarja so bile na smučišču Poseka na Ravnah na Koroškem izvedene XIII. zimske športne igre Sindikata KNG Slovenije. Smučišče Poseka je bilo do 13. ure rezervirano izključno za člane Sindikata KNG Slovenije, ki so se lahko v lepem sončnem vremenu in na dobro pripravljenem terenu predajali zimskim športnim in tudi ostalim spremljevalnim aktivnostim. Za dodatno razvedrilo je poskrbel tudi komentator poteka tekmovanja, ki je bil poleg komentiranja zadolžen tudi za dobro glasbo. Nad brezhibno tehnično izvedbo tekmovanja je bedel Smučarski klub Fužinar. Zaključek srečanja z razglasitvijo rezultatov in družabnim srečanjem udeležencev pa se je v prijetnem razpoloženju ob odlični spremljavi naših primorsko-kraških fantov iz skupine Na ex iztekel v dvorani Lopan v Mislinji. Nekaj utrinkov iz našega srečanja si lahko ogledate v galeriji, objavljamo pa tudi rezultate tekmovanja v veleslalomu. Tokratni ekipni zmagovalci in dobitniki prehodnega pokala so bili domačini iz JC-NTU Slovenj Gradec, za katere smo neuradno izvedeli, da so kar nekaj dni pred tekmovanjem posvetili zelo resnim pripravam in treningom, drugo mesto so si priborili smučarji iz Helios Domžale, lanski prvaki iz TKK Srpenica, ki so že obljubili hud protinapad in sovražni prevzem izgubljenega prehodnega pokala za prihodnje leto, pa so zasedli tretje mesto. Organizatorjem se zahvaljujemo za uspešno izvedbo ZŠI Sindikata KNG in pripravo prijetnega srečanja.

 

Javna pobuda Vladi RS in lastnikom kapitalskih deležev
Novica objavljena: 31.3.2009


Danes je uradni rok za oddajo bilanc gospodarskih družb na AJPES, smo v obdobju ugotavljanja dobičkov iz poslovanja v preteklem poslovnem letu. Glede na dejstvo, da so bile v lanskem letu vsaj do novembra gospodarske razmere dokaj ugodne, pričakujemo v večini družb naših dejavnosti ugotovitev dobička. Sindikat KNG Slovenije poziva Vlado RS kot lastnika kapitalskih deležev v družbah preko KAD in SOD, kakor tudi druge lastnike kapitalskih deležev v družbah, da se v letošnjem letu odpovedo dividendam iz naslova dobička v preteklem poslovnem letu ter da se ta sredstva namenijo za razvoj podjetij, premostitev trenutne krize ter ohranitev delovnih mest.
Naš poziv je namenjen tudi bankam, ki so prejele pomoč države za kreditiranje gospodarskih družb, da ta sredstva resnično namenijo za ta namen, ne pa za dodatno financiranje raznih tajkunov in menedžerskih odkupov. Predlagamo vzpostavitev nadzora nad razpolaganjem s temi sredstvi ter obveznost pridobitve soglasja tega nadzornega organa pred formalno sklenitvijo poslov.

 

Protestno zborovanje ZSSS
Novica objavljena: 15.4.2009

Člani republiškega odbora Sindikata KNG Slovenije so se pridružili razširjeni konferenci ZSSS v dvorani Kino Vič zaradi neuravnoteženosti in nezadostnih protikriznih ukrepov v Sloveniji ter posledično vedno slabšega ekonomskega in socialnega položaja delavcev. Po razširjeni konferenci so se udeleženci konference skupaj odpravili pred poslopje vlade RS na protestno zborovanje, med katerim so predstavniki ZSSS premierju Borutu Pahorju izročili pisne zahteve, sprejete na konferenci.

 

Slavnostna seja RO Sindikata KNG, Ankaran
Novica objavljena: 25.4.2009

V soboto 25. aprila 2009 je bila v Ankaranu slavnostna seja republiškega odbora Sindikata KNG Slovenije, na kateri so bile podeljene plakete in priznanja Sindikata KNG Slovenije v letu 2009. Plaketo sta prejela sindikat družbe Melamin Kočevje ter sindikat družbe in svet delavcev družbe Opal Hrastnik. Prejemniki letošnjih priznanj pa so: Roman Hribar iz Helios TBLUS Količevo, Ivan Murkovič iz KIK d.o.o. Kamnik, Zvonka Kogovšek iz Termopol Sovodenj, Dragica Božič iz Krke Novo mesto, Anica Stankovič iz Ursa Novo mesto in Mojmir Perpar iz Henkel Slovenija Maribor. Slavljence sta nagovorila predsednik Sindikata KNG Slovenije Tomaž Kumer in direktor Združenja za nekovine pri GZS Martin Debeljak, za še boljše razpoloženje pa je poskrbel igralec Erik Vidmar z monokomedijo »Žena je spakirala – kaj pa zdaj?«. Nekaj utrinkov s slavnostne seje si lahko ogledate v galeriji.

 

Evropske demonstracije, Praga
Novica objavljena: 16.5.2009

Evropska konfederacija sindikatov je v dneh od 14. do 16. maja 2009 organizirala evropske dneve akcije, v okviru katerih so v štirih evropskih mestih (Madrid, Bruselj, Berlin, Praga) potekale množične demonstracije z enotnim sloganom "Boj s krizo: Postavite ljudi na prvo mesto!" Pri tem je predstavila svoje zahteve, da je za izhod v krize treba sprejeti nov družbeni dogovor v Evropski uniji, ki bo dal prednost ne kapitalu, temveč ljudem, zaposlovanju, boljšim plačam in pokojninam, enakim možnostim ter večji kupni moči.
Demonstracij v Pragi se je dne 16. maja udeležilo tudi 150 predstavnikov ZSSS, med njimi tudi 24 članov Sindikata KNG Slovenije. Na pot proti Pragi smo se z avtobusi odpravili v petek 15.5. zjutraj. Po večernem prihodu v Prago smo si ogledali nekaj znamenitosti mesta, v soboto popoldne po demonstracijah pa smo krenili nazaj proti domu, kamor smo prispeli v nedeljo v zgornjih jutranjih urah. Kljub napornemu potovanju dobre volje in optimizma ni zmanjkalo. Nekaj utrinkov z demonstracij si lahko ogledate v galeriji.

 

Prireditev Fe(j)st sindikat, Koper
Novica objavljena: 30.5.2009

V soboto 30. maja je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije v Kopru organizirala celodnevno izobraževalno in zabavno prireditev Fe(j)st sindikat. Na prireditvi se je s svojo stojnico predstavil tudi Sindikat KNG Slovenije. Organizirali smo slikarsko delavnico, na kateri so številni obiskovalci, od najmlajših do nekoliko starejših, lahko preizkusili svoje slikarske sposobnosti na različne teme: *kaj bom, ko bom velik-a, *kako skrbim za svoje zdravje, *kaj dela v službi moj očka - mamica, *poskusi narisati našega pihalčka, nekaj risarjev pa je izbralo tudi poljubne motive. Vsi risarji so pri tem uporabljali izdelke proizvajalcev iz naše dejavnosti, prav vsak pa je za svoj trud prejel tudi praktično nagrado. Na stojnici je bilo obiskovalcem na voljo obilo reklamnega materiala tako sindikata kot družb naše dejavnosti, in tudi veliko reklamnih izdelkov, s katerimi smo obiskovalcem predstavili, kakšne izdelke izdelujejo družbe v dejavnostih, ki jih zastopa Sindikat KNG Slovenije. V galeriji si lahko ogledate, da je bilo na naši stojnici vseskozi zelo živahno.

V okviru prireditve smo obiskovalcem predstavili tudi probleme, s katerimi se srečujemo v posameznih družbah zaradi različnih interesov kapitala, na problem, da delodajalci za svoje zaposlene ne poravnavajo obveznosti za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri čemer smo posebej opozorili na medijsko poznan primer KIK d.o.o. Kamnik, ter na problematiko zdravja in varstva pri delu ter neurejeno področje ugotavljanja in priznavanja poklicnih bolezni.

Pri naši predstavitvi so nam zelo pomagali naši donatorji, ki so nam dali prispevke v obliki svojih izdelkov: Aero Celje, Akripol Trebnje, Belinka Ljubljana, Comet Zreče, Helios Domžale, Henkel Slovenija Maribor, Isokon Slovenske Konjice, Knauf Insulation Škofja Loka, Steklarna Hrastnik, Steklarna Rogaška Slatina, Swaty Maribor, TKI Hrastnik, TKK Srpenica in drugi. Vsem družbam, ki so nam pri izpeljavi predstavitve pomagali, se za njihove prispevke iskreno zahvaljujemo.

Na slikarski delavnici so nastali mnogi zanimivi izdelki, ki si jih prav tako lahko ogledate v galeriji, in katere bomo v znak zahvale tudi podarili našim donatorjem.

 

OBVESTILO: Pravni nasveti in mnenja za sindikate družb
Novica objavljena: 15.6.2009

Obveščamo, da smo za pomoč sindikatom družb pri njihovem delovanju začeli sodelovati z odvetnikom g. Mahne Bogdanom, ki se v praksi veliko ukvarja s tem področjem. G. Mahne bo nudil pravno pomoč in nasvete oziroma odgovarjal na pravna vprašanja ter pripravljal pravna mnenja, kar vse bomo tudi objavljali v rubriki Koristne informacije - Pravno področje. Svoja vprašanja nam lahko posredujete pisno na naš elektronski naslov.
V navedeni rubriki lahko že najdete povzetek določil veljavnih pravnih predpisov, ki urejajo obveznosti delodajalcev, da seznanjajo sindikat in tudi vse zaposlene z informacijami socialno ekonomske narave, potrebnimi za obveščenost članov.