KOLEDAR AKTIVNOSTI

J 24
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

KARTICA UGODNOSTI

PROTESTNI SHOD ZARADI ODPOVEDI KOLEKTIVNE POGODBE ZA KEMIČNO IN GUMARSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE

Sindikat KNG Slovenije v četrtek, 11. julija 2013, ob 10. uri organizira protestni shod na ploščadi pred stavbo Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani, Dimičeva 13. Protesta se bodo udeležili člani republiškega odbora našega sindikata in predsednk ZSSS Dušan Semolič, k udeležbi pa smo povabili tudi kolege iz vodstev drugih sindikatov dejavnosti zasebnega sektorja - članov ZSSS.

Razlog za protestni shod je odpoved kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije s strani obeh delodajalskih organizacij podpisnic, torej Sekcije za kemijo pri Združenju delodajalcev Slovenije in Združenja kemijske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Odpoved z njihove strani smo prejeli dne 26. junija in je bila objavljena tudi v Uradnem listu RS dne 28. junija.

Kot povod za odpoved kolektivne pogodbe dejavnosti delodajalci navajajo dva razloga, in sicer sprejem novega ZDR ter poslabšanje razmer poslovanja do takšne mere, da delodajalci ne zmorejo zagotavljati pravic po kolektivni pogodbi dejavnosti in so ogrožena delovna mesta.

Sindikat KNG Slovenije takšno potezo delodajalskih organizacij ocenjuje kot neprimerno, saj bi prvič glede na raven socialnega dialoga pričakovali poziv k nadaljevanju pogajanj za spremembe kolektivne pogodbe oziroma da nam bi pred takšno potezo delodajalska stran predstavila svoja stališča in namere, drugič pa je takšna poteza sprejeta v najbolj neugodnem času tako z vidika koledarja, saj se pričenja obdobje dopustov, kot tudi z vidika napovedanih sprememb v lastniških strukturah družb iz te dejavnostil.

Nadalje ocenjujemo, da navedeni razlogi za odpoved kolektivne pogodbe ne upravičujejo tako radikalne poteze, ker:

- sprejem novele ZDR ne vpliva na vsebino kolektivnih pogodb dejavnosti v takšni meri, da bi bila potrebna njihova odpoved - še več, ne bi bile potrebne niti bistvene spremembe vsebine KPD;

- položaj v dejavnostih, ki jih zavezuje odpovedana KPD, niti slučajno ni tako zelo slab, da bi izpolnjevanje določb KPD ogrožalo poslovanje in obstoj družb - v večini družb so celo standardi neprimerno višji od minimumov, ki jih določa KPD.

Iz navedenega sklepamo, da je glavni razlog za odpoved na splošno nenehna težnja delodajalcev po doseganju čim večjih dobičkov na račun nižanja pravic delavcev v korist kapitala ter zaostrovanje pogajalskih izhodišč na bipartitni ravni dejavnosti, saj z rezultatom na tripartitni ravni - besedilom novele ZDR delodajalska stran ni zadovoljna, saj spremembe niso prinesle željenih prihrankov. Takšne poteze bodo že tako nizko raven socialnega dialoga na ravni dejavnosti samo še poslabšale - namesto moči argumentov bo prevladal argument moči. 

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate vsa gradiva, ki so osnova za naše ocene in trditve:

odpoved kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo,

predlog besedila nove kolektivne pogodbe,

odgovor Sindikata KNG Slovenije delodajalcem na odpoved pogodbe in predlog za sklenitev nove pogodbe,

- podatki o poslovanju v obdobju 2008 do 2012 (vir: APP/AJPES) za dejavnosti, ki jih zavezuje odpovedana KPD: proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkovproizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov ter proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas.