KOLEDAR AKTIVNOSTI

J 24
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

KARTICA UGODNOSTI

KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ČLANOV

Sindikat KNG Slovenije je leta 1998 sklenil pogodbo z Zavarovalno družbo Adriatic d.d. o kolektivnem nezgodnem zavarovanju za vse svoje člane. Leta 2000 je zavarovalne vsote še povišal, tako da sedaj zavarovanje po polici 007085 obsega tri kritja, in sicer:

  • smrt zaradi nezgode               1.393,75 €
  • invalidnost zaradi nezgode    2.787,50 €
  • smrt zaradi bolezni                     333,83 €.


Dnevne odškodnine ni možno uveljavljati. V primeru smrti zaradi bolezni kritje velja pod pogojem, da je zavarovanec umrl zaradi bolezni med trajanjem zavarovanja in po preteku 6-mesečne karence (od pričetka plačevanja premije oz. članarine do smrti).

V primeru škodnega dogodka mora član izpolniti obrazec »Prijava nezgode«, in sicer ob nezgodnem dogodku oz. ob zaključku zdravljenja, najkasneje pa v roku 3 leta po nezgodi. Obrazec morate skupaj z dokumentacijo poslati na sedež Sindikata KNG Slovenije, kjer ga potrdimo in posredujemo zavarovalni družbi Adriatic Slovenica. Izpolniti morate podatke od številke 1 do 15 (v primeru smrti od 1 do 3), datum in podpis ter v primeru prometne nesreče podatke o vozniškem in prometnem dovoljenju, ostalo izpolnimo na Sindikatu KNG. K izpolnjenemu obrazcu morate priložiti:

  • v primeru invalidnosti zaradi nezgode kompletno zdravstveno dokumentacijo,
  • v primeru smrti zaradi nezgode izpisek iz Matične knjige umrlih, zdravniško potrdilo o vzroku smrti ter sklep o dedovanju oz. notarsko overovljeno potrdilo o tem, kdo so dediči umrlega (odškodnino prejmejo vsi dediči v sorazmernem deležu);
  • če je vzrok smrti ali trajne invalidnosti prometna nesreča, je potrebno priložiti tudi kopijo alkotesta in kopijo vozniškega dovoljenja, oziroma je potrebno navesti, katera policijska postaja je sestavila zapisnik o prometni nesreči;
  • za vse škodne primere morate priložiti tudi kopijo plačilne liste zavarovanca oziroma potrdilo, da je v času nezgode plačeval sindikalno članarino.


V primeru trajne invalidnosti se le-ta ugotavlja v večini primerov 6 mesecev po zaključku zdravljenja, razen pri poškodbah glave, ram, kolen in gležnjev, ko se le-ta ugotavlja eno leto po zaključku zdravljenja. Pri poškodbah živcev pa je ta rok še daljši, in sicer 2 leti po zaključku zdravljenja oz. po mnenju zdravnika cenzorja. Stopnjo trajne invalidnosti določa neodvisni zdravnik cenzor, ki opravi pregled na najbližji Poslovni enoti Adriatic Slovenica.

Vse informacije o izpolnjevanju prijave, potrebni dokumentaciji, kakor tudi o vsebini sklenjenega nezgodnega zavarovanja lahko člani dobijo na sedežu Sindikata KNG ali direktno na Zavarovalni družbi Adriatic Slovenica d.d. PE Maribor (ga.Irena Mlakar, telefon 02 32 08 118). Obrazec lahko dobite pri svojemu predsedniku sindikata, na Sindikatu KNG ali na kateri koli enoti Zavarovalne družbe Adriatic Slovenica d.d.