KOLEDAR AKTIVNOSTI

J 24
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

KARTICA UGODNOSTI

UGODNEJŠI KREDITNI POGOJI PRI DELAVSKI HRANILNICI

Sindikat KNG Slovenije ima pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana vezan depozit za namen jamstva za kredite članom Sindikata KNG Slovenije – tako imenovani jamstveni namen. Na podlagi tega depozita imajo člani Sindikata KNG Slovenije pri najemu kredita do višine 6.200 € za dobo vračanja od 12 do 60 mesecev nižje stroške najema kredita, ni jim treba plačati stroška zavarovanja, saj so krediti zavarovani z vezanim depozitom, poleg tega pa imajo člani Sindikata KNG Slovenije 0,5 odstotne točke nižjo obrestno mero od vsakokratne najugodnejše kreditne ponudbe Delavske hranilnice. Pri najemanju kredita oziroma izpolnjevanju kreditne dokumentacije mora predsednik sindikata KNG v družbi požigosati in podpisati prošnjo za kredit – na podlagi žiga Sindikata KNG v družbi bo kreditojemalcu odobren kredit pod ugodnejšimi pogoji, ki veljajo za člane Sindikata KNG Slovenije. 

V kolikor delodajalec za zaposlene ne izvaja administrativnih prepovedi (ne odteguje bančnih in potrošniških kreditov ter drugih dolgov od plače), imajo člani možnost odplačevati kredit pod pogoji Sindikata KNG Slovenije s trajnim nalogom banki iz svojega osebnega računa. V tem primeru mora kreditojemalec k ostali predpisani kreditni dokumentaciji priložiti še izpolnjeno in podpisano izjavo o poravnavanju obveznosti s trajnim nalogom v dveh izvodih.

Poleg tega imajo možnost najema kredita tudi člani Sindikata KNG Slovenije, ki niso državljani R Slovenije, ter člani, ki so zaposleni za določen čas. Ti člani morajo izpolnjeno kreditno dokumentacijo posredovati na Sindikat KNG Slovenije, ki na podlagi članstva kreditojemalca Delavski hranilnici izstavi jamstveno izjavo, ki je pogoj za odobritev kredita.